تازه ترین کتاب های صوتی منتشر شده در سماوا

کتاب صوتی جشن همگانی

نویسنده: سجاد سامانی

گوینده: سجاد سامانی

رایگان!

کتاب صوتی پیامبران جدید سرمایه

نویسنده: سجاد سامانی

گوینده: سجاد سامانی

رایگان!

کتاب صوتی روزهای پیام بری | بزودی

کتاب صوتی روزهای پیام‌ بری روایتی از زندگی پیام‌رسان و رانندهٔ پیکر شهداست. با صدای ابوالفضل همراه — دقیقه —…

رایگان!

کتاب صوتی نیمه ی تاریک مامان

کتاب صوتی نیمه‌ی تاریک مامان یک تریلر روان‌شناختی و پرتعلیق با صدای زیبا بروفه 560 دقیقه 85 فصل 55000 تومان…

رایگان!

کتاب صوتی تاریخ با طعم زغال اخته

کتاب صوتی تاریخ با طعم زغال اخته رمانی برای نوجوانان با صدای پدرام شهرآبادی — دقیقه — فصل — تومان…

رایگان!

کتاب صوتی ماه و پروین

نویسنده: سجاد سامانی

گوینده: سجاد سامانی

40,000 تومان

سرگذشت استعمار جلد هشتم به دنبال کادی

کتاب صوتی به دنبال کادی از مجموعۀ سرگذشت استعمار​ با صدای پیمان طالبی 103 دقیقه 2 فصل 30000 تومان کتابی…

30,000 تومان

سرگذشت استعمار جلد هفتم سفر الماس

کتاب صوتی سفر الماس از مجموعۀ سرگذشت استعمار​ با صدای پیمان طالبی 102 دقیقه 2 فصل 30000 تومان کتابی که…

30,000 تومان

سرگذشت استعمار جلد ششم فاخته ها لانه ندارند

کتاب صوتی فاخته ها لانه ندارند از مجموعۀ سرگذشت استعمار​ با صدای پیمان طالبی 97 دقیقه 2 فصل 30000 تومان…

30,000 تومان

سرگذشت استعمار جلد پنجم راهپیمایی اشک ها

کتاب صوتی راهپیمایی اشک ها از مجموعۀ سرگذشت استعمار​ با صدای پیمان طالبی 102 دقیقه 2 فصل 30000 تومان کتابی…

30,000 تومان