از قدیم‎ترها تا امروز همیشه قصه خواندن برای بچه‌ها کار بزرگ‌ترها بوده اما اینبار بچه‌های «رادیکو» رفتند سراغ کتاب‌ها تا خودشان برای هم قصه بگویند و شعرهایش را بخوانند. ماجرا از این قرار است که «سماوا» کلی کتاب که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده را انتخاب کرده و با همکاری خود بچه‌ها، تبدیل‌شان کرده به کتاب صوتی. حالا فکرش را کنید که شنیدن کتاب‌های خوش حس‌و‌حالی که خیلی وقت‌ها بزرگ‌ترها هم دوست‌شان دارند، با صدای بچه‌ها چقدر می‌تواند شیرین باشد.
کنار این حال خوب بچه‌ها هم فرصت ویژه‌ای پیدا می‌کنند که با کتاب‌ها بیشتر دوست شوند و به قول معروف به دسته کتاب‌خوان‌ها بپیوندند. حتی خیلی وقت‌ها خودشان هم سعی می‌کنند تا تبدیل شوند به یکی از این قصه‌گوها که بعد هم به جمع هفت تا دوازده‌ساله‌های رادیکو اضافه شوند.

رادیکو | قصه صوتی کودکانه | پرنده‌ ی گرفتار و باغبان طمعکار

نویسنده: جعفر ابراهیمی کتابخوان: ایلیا وخشور ناشر: انتشارات مدرسه مدت زمان: 19 دقیقه تعداد فصل: 1 فصل نحوه دریافت: درون…

7,000 تومان

رادیکو | قصه صوتی کودکانه | عکس پشه ای

    نویسنده: دلال حاتم     کتابخوان: هستی افشاری   ناشر: انتشارات سوره‌مهر   مدت زمان: 118 دقیقه  …

7,000 تومان

رادیکو | قصه صوتی کودکانه | داستان های کودکی من

    نویسنده: دلال حاتم     کتابخوان: هستی افشاری   ناشر: انتشارات سوره‌مهر   مدت زمان: 118 دقیقه  …

7,000 تومان

رادیکو | قصه صوتی کودکانه | لپ قرمزی

    نویسنده: اسدالله شعبانی     کتابخوان: ترانه لکزیان   ناشر: انتشارات مدرسه   مدت زمان: 5 دقیقه  …

7,000 تومان

رادیکو | قصه صوتی کودکانه | گلی کوچولو یه برگ هلو

نویسنده: اسدالله شعبانی کتابخوان: ترانه لکزیان ناشر: انتشارات مدرسه مدت زمان: 5 دقیقه تعداد فصل: 1 فصل نحوه دریافت: درون…

5,000 تومان

رادیکو | کتاب صوتی کودک | گل پنبه

نویسنده: شکوه قاسم‌نیا کتابخوان: ترانه لکزیان ناشر: مهرک مدت زمان: 5 دقیقه تعداد فصل: 1 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

5,000 تومان

رادیکو | کتاب صوتی کودک | کاکلی

نویسنده: مهری ماهوتی کتابخوان: سپیده آجولو ناشر: مدرسه مدت زمان: 23 دقیقه تعداد فصل: 1 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

5,000 تومان

رادیکو | کتاب صوتی کودک | مثل مادر مهربان

نویسنده: طیبه شامانی کتابخوان: مهدا مقبلی ناشر: مهرک مدت زمان: 12 دقیقه تعداد فصل: 1 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

5,000 تومان

رادیکو | کتاب صوتی کودک | گندمک و برنجک

نویسنده: شکوه قاسم‌نیا کتابخوان: تارا آبنوسی ناشر: مهرک مدت زمان: 4 دقیقه تعداد فصل: 1 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

5,000 تومان

رادیکو | کتاب صوتی کودک | مشق آسمان

نویسنده: مریم زندی کتابخوان: ترگل محمدی ناشر: مهرک مدت زمان: 11 دقیقه تعداد فصل: 1 فصل نحوه دریافت: فیدیبو کتاب…

5,000 تومان