سریال های صوتی رایگان در سماوا

سریال صوتی قصه های شیرین ایرانی | قابوس نامه | 5 فصل رایگان

کارگردان: مهدی طهماسبی گرداورنده: مجید ملامحمدی ناشر: مهرک مدت زمان: 236 دقیقه تعداد قسمت: 26 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

رایگان!

سریال صوتی قصه های شیرین ایرانی | جوامع الحکایات | 8 فصل رایگان

کارگردان: مهدی طهماسبی گرداورنده: مهری ماهوتی ناشر: مهرک مدت زمان: 220 دقیقه تعداد قسمت: 45 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

رایگان!

سریال صوتی قصه های شیرین ایرانی | کلیله و دمنه | 10 فصل رایگان

کارگردان: مهدی طهماسبی گرداورنده: مژگان شیخی ناشر: مهرک مدت زمان: 159 دقیقه تعداد قسمت: 32 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

رایگان!

سریال صوتی رایگان قصه های شیرین ایرانی | شاهنامه

کارگردان: مهدی طهماسبی گرداورنده: سعید بیابانکی ناشر: مهرک مدت زمان: 293 دقیقه تعداد قسمت: 64 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

رایگان!