سریال های صوتی سماوا

سریال صوتی دایره المعارف عاشقی

نویسنده: حامد حجتی گوینده: محمدحسین بابایی ناشر: سوره مهر مدت زمان: 208 دقیقه تعدا فصل: 14 فصل نحوه دریافت: درون…

رایگان!

سریال صوتی قصه های شیرین ایرانی | بوستان سعدی

    کارگردان: مهدی طهماسبی     گرداورنده: سپیده خلیلی   ناشر: مهرک   مدت زمان: 570 دقیقه   تعداد…

28,000 تومان

سریال صوتی قصه های شیرین ایرانی | جوامع الحکایات

    کارگردان: مهدی طهماسبی     گرداورنده: مهری ماهوتی   ناشر: مهرک   مدت زمان: 220 دقیقه   تعداد…

28,000 تومان

سریال صوتی قصه های شیرین ایرانی | کلیله و دمنه

کارگردان: مهدی طهماسبی گرداورنده: مژگان شیخی ناشر: مهرک مدت زمان: 159 دقیقه تعداد قسمت: 32 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

28,000 تومان

سریال صوتی قصه‌های شیرین ایرانی | شاهنامه

کارگردان: مهدی طهماسبی گرداورنده: سعید بیابانکی ناشر: مهرک مدت زمان: 293 دقیقه تعداد قسمت: 64 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

28,000 تومان

سریال صوتی قصه های شرین ایرانی | قابوس‌ نامه

کارگردان: مهدی طهماسبی گرداورنده: مجید ملامحمدی ناشر: مهرک مدت زمان: 236 دقیقه تعداد قسمت: 26 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

رایگان!

سریال صوتی قصه های شیرین ایرانی فصل اول تاریخ بیهقی

کارگردان: مهدی طهماسبی گرداورنده: مژگان شیخی ناشر: مهرک مدت زمان: 146 دقیقه تعداد قسمت: 8 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

28,000 تومان

سریال صوتی قصه های شیرین ایرانی | مثنوی معنوی

کارگردان: مهدی طهماسبی گردآورنده: حسین فتاحی ناشر: سوره مهر مدت زمان: 190 دقیقه تعداد فصل: 24 فصل نحوه دریافت: درون…

28,000 تومان