کتاب های صوتی انتشارات مدرسه در سایت سماوا

رادیکو | قصه صوتی کودکانه | پرنده‌ ی گرفتار و باغبان طمعکار

نویسنده: جعفر ابراهیمی کتابخوان: ایلیا وخشور ناشر: انتشارات مدرسه مدت زمان: 19 دقیقه تعداد فصل: 1 فصل نحوه دریافت: درون…

7,000 تومان

رادیکو | کتاب صوتی کودک | گندمک و برنجک

نویسنده: شکوه قاسم‌نیا کتابخوان: تارا آبنوسی ناشر: مهرک مدت زمان: 4 دقیقه تعداد فصل: 1 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

5,000 تومان

رادیکو | کتاب صوتی کودک | دو ستاره

نویسنده: مهری ماهوتی کتابخوان: آیناز جعفرنیا ناشر: مدرسه مدت زمان: 22 دقیقه تعداد فصل: 1 فصل نحوه دریافت: فیدیبو کتاب…

5,000 تومان

رادیکو | کتاب صوتی کودک | به مهربانی باران

نویسنده: مهری ماهوتی کتابخوان: آیناز رومیانی ناشر: مدرسه مدت زمان: 28 دقیقه تعداد فصل: 1 فصل نحوه دریافت: فیدیبو کتاب…

5,000 تومان

رادیکو | کتاب صوتی کودک | بقال و طوطی

نویسنده: جعفر ابراهیمی کتابخوان: آریا وخشور ناشر: مدرسه مدت زمان: 17 دقیقه تعداد فصل: 1 فصل نحوه دریافت: فیدیبو کتاب…

5,000 تومان

کتاب صوتی یاران امام حسین

نویسندگان: ابراهیم حسن‌بیگی، داوود غفارزادگان کتابخوان: داوود حیدری ناشر: مدرسه مدت زمان: 140 دقیقه تعداد فصل: 4 فصل نحوه دریافت:…

20,000 تومان

کتاب صوتی با دلفین ها حرف بزن | جینی رربی | فرانک یوسفی

  نویسنده: جینی رربی   گوینده: فرانک یوسفی   ناشر: انتشارات مدرسه   مدت زمان: 400 دقیقه   تعداد فصل:…

51,000 تومان

کتاب صوتی دیوار نامرئی

نویسنده: امیلی رودا کتابخوان: پدرام شهرآبادی ناشر: انتشارات مدرسه مدت زمان: 291 دقیقه تعداد فصل: 6 فصل نحوه دریافت: درون…

36,000 تومان

کتاب صوتی ژاکت

نویسنده: اندرو کلمنتس گوینده: الهام صدرالساداتی ناشر: مدرسه مدت زمان: 88 دقیقه تعداد فصل: 6 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

16,000 تومان

کتاب صوتی میهمانی دیوها

  نویسنده: جعفر توزنده جانی   گوینده: کامبیز سرداری   ناشر: مدرسه   مدت زمان: 104 دقیقه   تعدا فصل:…

10,000 تومان