کتاب های صوتی انتشارات مهرک در سایت سماوا

کتاب صوتی مرگ بر مدرسه

    نویسنده: کبری التج     کتابخوان: سعید شیخ‌زاده   ناشر: مهرک   مدت زمان: 250 دقیقه   تعداد…

45,000 تومان

کتاب صوتی به من بگو قارتال

    نویسنده: فرانک انصاری     کتابخوان: امیر زنده دلان   ناشر: مهرک   مدت زمان: 320 دقیقه  …

45,000 تومان

کتاب صوتی شهر خنده

نویسنده: زهرا نعیمی کتابخوان: محمد سلیمی ناشر: مهرک مدت زمان: 240 دقیقه تعداد فصل: 12 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

45,000 تومان

کتاب صوتی بندر امن

نویسنده: ماریتا کانلن مک‌کنا کتابخوان: زیبا بروفه ناشر: مهرک مدت زمان: 315 دقیقه تعداد فصل: 30 فصل نحوه دریافت: درون…

60,000 تومان

کتاب صوتی هومان

نویسنده: محمد نصراوی کتابخوان: میلاد مبینی ناشر: مهرک مدت زمان: 280 دقیقه تعداد فصل: 19 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

45,000 تومان

سرگذشت استعمار جلد دوازدهم بازی بزرگ

کتاب صوتی بازی بزرگ از مجموعۀ سرگذشت استعمار​ با صدای پیمان طالبی 144 دقیقه 2 فصل 35000 تومان کتابی که…

35,000 تومان

سرگذشت استعمار جلد یازدهم جوانه‌های آتش

کتاب صوتی جوانه‌های آتش از مجموعۀ سرگذشت استعمار​ با صدای پیمان طالبی 93 دقیقه 2 فصل 35000 تومان کتابی که…

35,000 تومان

سرگذشت استعمار جلد دهم گنج‌های کلات

کتاب صوتی به دنبال کادی از مجموعۀ سرگذشت استعمار​ با صدای پیمان طالبی 103 دقیقه 2 فصل 30000 تومان کتابی…

30,000 تومان

سرگذشت استعمار جلد نهم افطار در کلیسا

کتاب صوتی افطار در کلیسا از مجموعۀ سرگذشت استعمار​ با صدای پیمان طالبی 110 دقیقه 2 فصل 30000 تومان کتابی…

30,000 تومان

کتاب صوتی دل های لرزان

    نویسنده: شاهین رهنما     کتابخوان: فرزام رنجبر   ناشر: مهرک   مدت زمان: 210 دقیقه   تعداد…

35,000 تومان