کتاب های صوتی انتشارات مهرک در سایت سماوا

کتاب صوتی رونی یک پیانو قورت داده

نویسنده: تیمور آقامحمدی کتابخوان: نگین خامسی ناشر: مهرک مدت زمان: 266 دقیقه تعداد فصل: 22 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

15,000 تومان

رادیکو | کتاب صوتی کودک | مشق آسمان

نویسنده: مریم زندی کتابخوان: ترگل محمدی ناشر: مهرک مدت زمان: 11 دقیقه تعداد فصل: 1 فصل نحوه دریافت: فیدیبو کتاب…

5,000 تومان

رادیکو | کتاب صوتی کودک | گل سرخ و گیاه بادگرد

نویسنده: داوود غفارزادگان کتابخوان: ستایش رمضانی ناشر: مهرک مدت زمان: 11 دقیقه تعداد فصل: 1 فصل نحوه دریافت: فیدیبو کتاب…

5,000 تومان

رادیکو | کتاب صوتی کودک | خواب مترسک

شاعر: افسانه شعبان‌نژاد کتابخوان: بهار صبری ناشر: مهرک مدت زمان: 9 دقیقه تعداد فصل: 1 فصل نحوه دریافت: فیدیبو کتاب…

5,000 تومان

رادیکو | کتاب صوتی کودک | خرگوش ها

نویسنده: محمدرضا سرشار کتابخوان: ارغوان سالاری ناشر: مهرک مدت زمان: 00:28:56 تعداد فصل: 1 فصل نحوه دریافت: فیدیبو کتاب صوتی…

5,000 تومان

رادیکو | کتاب صوتی کودک | چرا دم خرس کوتاهه

نویسنده: داوود غفارزادگان کتابخوان: فواد غریبیان ناشر: مهرک مدت زمان: 00:05:20 تعداد فصل: 1 فصل نحوه دریافت: فیدیبو کتاب صوتی…

5,000 تومان

سریال صوتی قصه های شیرین ایرانی | بوستان سعدی

    کارگردان: مهدی طهماسبی     گرداورنده: سپیده خلیلی   ناشر: مهرک   مدت زمان: 570 دقیقه   تعداد…

7,000 تومان

سریال صوتی قصه های شیرین ایرانی | جوامع الحکایات

    کارگردان: مهدی طهماسبی     گرداورنده: مهری ماهوتی   ناشر: مهرک   مدت زمان: 220 دقیقه   تعداد…

7,000 تومان

سریال صوتی قصه های شیرین ایرانی | کلیله و دمنه

کارگردان: مهدی طهماسبی گرداورنده: مژگان شیخی ناشر: مهرک مدت زمان: 159 دقیقه تعداد قسمت: 32 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

7,000 تومان

سریال صوتی قصه‌های شیرین ایرانی | شاهنامه

کارگردان: مهدی طهماسبی گرداورنده: سعید بیابانکی ناشر: مهرک مدت زمان: 293 دقیقه تعداد قسمت: 64 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

7,000 تومان