کتاب های صوتی انتشارات مهرک در سایت سماوا

سرگذشت استعمار جلد دوازدهم بازی بزرگ

کتاب صوتی بازی بزرگ از مجموعۀ سرگذشت استعمار​ با صدای پیمان طالبی 144 دقیقه 2 فصل 35000 تومان کتابی که…

35,000 تومان

سرگذشت استعمار جلد یازدهم جوانه‌های آتش

کتاب صوتی جوانه‌های آتش از مجموعۀ سرگذشت استعمار​ با صدای پیمان طالبی 93 دقیقه 2 فصل 35000 تومان کتابی که…

35,000 تومان

سرگذشت استعمار جلد دهم گنج‌های کلات

کتاب صوتی به دنبال کادی از مجموعۀ سرگذشت استعمار​ با صدای پیمان طالبی 103 دقیقه 2 فصل 30000 تومان کتابی…

30,000 تومان

سرگذشت استعمار جلد نهم افطار در کلیسا

کتاب صوتی افطار در کلیسا از مجموعۀ سرگذشت استعمار​ با صدای پیمان طالبی 110 دقیقه 2 فصل 30000 تومان کتابی…

30,000 تومان

کتاب صوتی عشق هرگز نمی میرد

    نویسنده: مونا اسکندری     کتابخوان: فاطمه میناخانی   ناشر: سوره مهر   مدت زمان: 400 دقیقه  …

50,000 تومان

کتاب صوتی دل های لرزان

    نویسنده: شاهین رهنما     کتابخوان: فرزام رنجبر   ناشر: مهرک   مدت زمان: 210 دقیقه   تعداد…

35,000 تومان

کتاب صوتی تاریخ با طعم زغال اخته

کتاب صوتی تاریخ با طعم زغال اخته رمانی برای نوجوانان با صدای پدرام شهرآبادی 345 دقیقه 14 فصل 70000 تومان…

70,000 تومان

رادیکو | قصه صوتی کودکانه | عکس پشه ای

    نویسنده: دلال حاتم     کتابخوان: هستی افشاری   ناشر: انتشارات سوره‌مهر   مدت زمان: 118 دقیقه  …

7,000 تومان

رادیکو | قصه صوتی کودکانه | داستان های کودکی من

    نویسنده: دلال حاتم     کتابخوان: هستی افشاری   ناشر: انتشارات سوره‌مهر   مدت زمان: 118 دقیقه  …

7,000 تومان

سرگذشت استعمار جلد هشتم به دنبال کادی

کتاب صوتی به دنبال کادی از مجموعۀ سرگذشت استعمار​ با صدای پیمان طالبی 103 دقیقه 2 فصل 30000 تومان کتابی…

30,000 تومان