سریال صوتی قصه‌های شیرین ایرانی | شاهنامه

کارگردان: مهدی طهماسبی گرداورنده: سعید بیابانکی ناشر: مهرک مدت زمان: 293 دقیقه تعداد قسمت: 64 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

28,000 تومان

سریال صوتی قصه های شرین ایرانی | قابوس‌ نامه

کارگردان: مهدی طهماسبی گرداورنده: مجید ملامحمدی ناشر: مهرک مدت زمان: 236 دقیقه تعداد قسمت: 26 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

رایگان!

سریال صوتی قصه های شیرین ایرانی فصل اول تاریخ بیهقی

کارگردان: مهدی طهماسبی گرداورنده: مژگان شیخی ناشر: مهرک مدت زمان: 146 دقیقه تعداد قسمت: 8 فصل نحوه دریافت: درون برنامه‌ای…

28,000 تومان